ماهی شوریده

موجود

پشتی بلندی دارند که تا نزدیک دم آن‌ها می‌رسد همچنین این ماهی‌ها دارای اتولیت یا سنگ گوشهای بسیار بزرگی می‌باشند که نام جنس ماهی شوریده یعنی اتولیتس نیز بر همین اساس انتخاب شده است. اکثر این اتولیت‌ها دارای نقوشی هستند و مثلاً در ماهی شوریده نقش یک نوزاد قورباغه بر روی آن دیده می‌شود،از دیگر ویژگی‌های خانواده شوریده ماهی‌ها قابلیت ایجاد صوت در آنهاست و برای همین آن‌ها را ماهی‌های غر غرکننده می نامند،در این تولید صوت، کیسه شنای بسیار بزرگ آن‌ها نقش دارد،کیسه شنا در اکثر این ماهیان هویجی شکل و دارای زوائدی است،در سالهای اخیر به علت صید بی رویه و استفاده از ابزار غیر استاندارد مانند تور ترال صید میگو و صید ماهیان کوچک و همچنین نامناسب بودن فصل ممنوعیت صید و گرمای شدید هوا و کم آبی در منطقه هندیجان و خور موسی، صید این ماهی ارزشمند با کاهش همراه بوده‌است.

840,000 ریال 750,000 ریال