ماهی حلوا سفید

1 مرور کردن

1 در انبار

ماهی حلوا‌ سفید از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و هچنین بیش ترین فروش را در بازار به خود اختصاص داده است. این ماهی در مناطقی چون خلیج فارس، عمان، اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، اقیانوس آرام و… یافت می شود.
ماهی حلوای سفید با استفاده از تور گوشگیر در دریا ها صید شده و البته بیش تر در آب هایی با عمق متری نیز شنا می کنند. این ماهی در دمای ۲۸ الی ۳۳ درجه سانتی گراد رشد می کند و همچنین آبی که این ماهی در آن زندگی می کند باید از شوری ۳۵ الی ۳۹ ppm برخوردار باشد. بهترین زمان برای تکثیر ماهی حلوای سفید در ماه اسفند و شهریور می باشد و البته در مناطق مختلف این زمان متفاوت می باشد.
ماهی حلوا سفید از بدنی پهن و فشرده برخوردار بوده و همچنین بدن این ماهی دارای ارتفاع است و الیته می توان گفت که این ماهی از هیچ استخوانی برخوردار نیست و از ماهیان بدون تیغ جنوب محسوب می شود. ماهی حلوا سفید از بدنی خاکستری که شبیه به نقره ای است برخوردار است و در ناحیه شکمی این ماهی باله ای موجود نمی باشد. بیش ترین طولی که این ماهی دارد، به ۶۰ سانتی متر نیز می رسد .

3,300,000 ریال 3,000,000 ریال

1 در انبار