08 ژانویه

حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری، رئیس گروه امور صید شیلات هرمزگان به همراه یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان، اداره شیلات جاسک و با مشارکت جامعه صیادی در منطقه سیریک و جاسک در راستای تشدید برخورد با صید غیرمجاز و افزایش نظارت بر صید و صیادی و همچنین ارتقای کنترل و مدیریت شناورهای صیادی صورت گرفت.

‌به گزارش ایسنا، ‌محمد جوانمرد، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان با بیان اینکه در این عملیات یک فروند شناور عملیاتی (مرصاد) و دو فروند شناور گلف یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان به این منطقه اعزام شده است، اظهار کرد: در این عملیات بر عملکرد شناورهای صیادی از هر کلاسی (قایق، لنج و کشتی) نظارت خواهد شد و این روند در راستای اجرای سیاست‌های شیلات هرمزگان به‌منظور صید پایدار، حفظ ذخایر و صیانت از حقوق صیادان مجاز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ذخایر ارزشمند آبزیان در خلیج‌فارس و دریای عمان و اهمیت پایداری صید و صیادی برای نسل آینده و تأکید بر اهمیت پیشگیری بیان کرد: بدون شک کنترل و ممانعت صید غیرمجاز نیازمند همکاری بیش‌ازپیش صیادان، تعاونی‌های صیادی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط برای حفظ این سرمایه ملی ضروری است.

جوانمرد برخورد با روش‌های صید مخرب،کنترل صیدگاه‌ها، صید اصولی و پایدار ،بررسی روند صید شناورهای صنعتی و سنتی،مدیریت صیدگاه و صید فانوس ماهیان  و … را از اهم اهداف این مهم خواند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با حضور میدانی بر روی کشتی‌های صید صنعتی و سنتی در آب‌های منطقه جاسک و سیریک خاطرنشان کرد: استفاده از تورهای منوفلامنت و مخرب، فعالیت شناورهای بی‌هویت با ادوات صید مخرب در نوار ساحلی، عدم رعایت حریم مرزی، استفاده از ادوات صید نامناسب و غیراستاندارد، فعالیت غیرمجاز و مخرب پره در نوزادگاه‌های آبزیان و نوار ساحلی و… را از اهم تخلفات مشاهده شده خواند.

دیدگاه بگذارید